24H Series Dubai (2019)

12. Februar 2019

Porsche Mobil1 Supercup (2018)

27. Oktober 2018

Porsche Carrera Cup Deutschland (2018)

13. Oktober 2018

ADAC GT-Masters (2018)

13. Oktober 2018

Nissan ADAC GT (2017)

14. Dezember 2017

Porsche 12 Hours Gulf Abu Dhabi

13. Dezember 2017

Porsche Carrera Cup Deutschland (2017)

13. Dezember 2017

Porsche Mobile 1 Supercup (2017)

13. Dezember 2017

24H Series Dubai (2017)

16. Januar 2017